ЭРҮҮГИЙН 44 ХЭРЭГТ МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАВ

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 06 дугаар сарын 12-c 06 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 14 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 43 гомдол мэдээллийг шалгав. Үүнээс 3 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 10 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах, 1 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 29 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт эрүүгийн 44 хэрэгт мөрдөн байцаалт...

2017-06-19

Мэдээ, мэдээлэл
  • Авлигатай тэмцэх газар
  • Авлигатай тэмцэх газар
  • Авлигатай тэмцэх газар
  • Авлигатай тэмцэх газар
  • Авлигатай тэмцэх газар
  • Авлигатай тэмцэх газар